Radek Vondráček na návštěvě Spojených arabských emirátů

Radek Vondráček na návštěvě Spojených arabských emirátů

 Radek Vondráček na návštěvě Spojených arabských emirátů

Ve dnech 23.−26. září 2018 uskutečnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček oficiální návštěvu Spojených arabských emirátů. Na cestě jej doprovázeli poslanec a předseda Meziparlamentní skupiny přátel České republiky a Spojených arabských emirátů Parlamentu České republiky David Kasal, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a podnikatelská delegace Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Radek Vondráček se 24. 9. 2018 setkal s předsedkyní Federální národní rady Amal Al-Qubajsí, která je od roku 2003 první ženou-poslankyní emirátského zákonodárného sboru, a od roku 2015 jeho předsedkyní. Během jednání věnovala Amal Al-Qubajsí značný prostor politickým otázkám a Radkovi Vondráčkovi představila aktuální vývoj a trendy v regionu Blízkého východu a priority zahraniční a bezpečnostní politiky Spojených arabských emirátů. Předseda poslanecké sněmovny podepsal s předsedkyní Federální národní rady memorandum o spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a Federální národní radou, které má být do budoucna základem systematické spolupráce mezi jednotlivými parlamentními výbory a meziparlamentní skupinou přátel.

Poté se česká delegace setkala se šejchem Nahajánem bin Mubárakem Al Nahajánem v jeho soukromém paláci Al-Bahr. Šejch Nahaján bin Mubárak zastával pozici ministra kultury a rozvoje vzdělanosti, po rekonstrukci vlády v říjnu 2017 se stal ministrem tolerance. V jeho kompetenci je společenský rozvoj v širším smyslu a soužití jednotlivých národnostních skupin. Jednání s šejchem Muhammadem bin Záidem Al Nahajánem, korunním princem Abú Zabí a zástupcem velitele ozbrojených sil, bylo důležitým prvkem návštěvy v podpoře českého obranného průmyslu. Obě strany vyzdvihly vynikající úroveň vztahů mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty. Během rozhovoru šejch vyjádřil zájem navštívit Českou republiku. Radek Vondráček mu předal dar v podobě zdobené pistole CZ 75 odkazující na operaci Anthropoid. Na závěr dne pak předsedkyně Federální národní rady Amal Al-Qubajsí uspořádala na počest vedoucího české delegace večeři v hotelu Emirates Palace. 

Následujícího dne, 25. 9. 2018, se česká delegace setkala s ministrem hospodářství Sultánem Al-Mansúrím, který jí představil vizi dalšího ekonomického rozvoje Spojených arabských emirátů a přechodu od ekonomiky založené na těžbě a prodeji ropy k diverzifikované ekonomice, ve které by mohla nalézt uplatnění i řada firem z České republiky. Potenciál je velký a již dnes jsou Spojené arabské emiráty po Izraeli nejdůležitějším trhem pro export a investice našich podniků, přičemž existují velké možnosti pro jejich další prohloubení. Spojené arabské emiráty představují pro řadu evropských firem hub, ze kterého lze dále působit v celém regionu arabských zemí Blízkého východu. V emirátu Dubaj se pak česká delegace setkala se státní ministryní blahobytu a štěstí Uhúd Al-Rúmí. Představila emirátský koncept „štěstí“, roli státu a jeho institucí pro posilování pocitu štěstí jeho obyvatel a konkrétní způsoby a metody pro jeho udržitelnost, přičemž stěžejním prvkem je vytvořit špičkové zdravotnictví a sofistikované sítě služeb s péčí o zdraví obyvatel. 

Historickým momentem bylo setkání předsedy Poslanecké sněmovny PČR s šejchem Muhammadem bin Rášidem Al Maktúmem, viceprezidentem a premiérem Spojených arabských emirátů a vládcem Dubaje. Předseda poslanecké sněmovny byl prvním českým představitelem, který se s šejchem Muhammadem bin Rášidem Al Maktúmem setkal. Muhammad bin Rášid Al Maktúm vyjádřil zájem navštívit Českou republiku.

Česká delegace se následně setkala se státním ministrem umělé inteligence Umarem bin Sultánem Al-Ulamou, který prezentoval modernizační vize Spojených arabských emirátů a význam informačních technologií pro další rozvoj Emirátů a jejich společnosti. Ten potom provedl Radka Vondráčka po experimentálních pracovištích v budově Emirates Towers, kde v současnosti sídlí dubajská sekce Úřadu vlády Spojených arabských emirátů. 

Večer 25. 9. 2018 byl předseda poslanecké sněmovny hlavním hostem 15. výročního setkání Czech Business Council v Dubaji, které se za bohaté účasti českých, emirátských a dalších zahraničních hostů z podnikatelského a finančního prostředí konalo v hotelu Sheraton Jumeirah. Během akce proběhly prezentace o připravované světové výstavě Expo 2020 v Dubaji.

Velvyslanectví České republiky ve Spojených arabských emirátech připravilo pro podnikatelskou delegaci samostatný program se zástupci Obchodních a průmyslových komor v Abú Dhabí a Dubaji, účast na 15. výročním setkání obchodního sdružení Czech Business Council v Dubaji, návštěvu zóny volného obchodu Dubai Multi Commodities Centre, kde se mohli zástupci českých firem seznámit s podmínkami podnikání ve Spojených arabských emirátech, a seminář o novinkách v obchodní legislativě Spojených arabských emirátů. 

O historickém úspěchu návštěvy předsedy Poslanecké sněmovny PČR s doprovodnou delegací ve Spojených arabských emirátech svědčí skutečnost, že delegace České republiky byla v různých podobách přijata nejen čtyřmi ministry vlády Spojených arabských emirátů, ale také faktickým vládcem emirátu Abu Dhabi, jakož i viceprezidentem, premiérem a vládcem Dubaje. Všechna tato přijetí a jednání demonstrovala jednoznačný zájem emirátské strany o spolupráci a přátelské vztahy s ČR. „Podařilo se nám navázat další dobré vztahy na politické úrovni, ale také jsme pomohli prohloubit podnikatelskou a ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi,“ shrnul poslání mise Radek Vondráček, který v Dubaji zahájil 15. ročník tradičního setkání českých firem sdružených v Czech Business Council. „Moje návštěva ve Spojených arabských emirátech byla výrazně orientovaná na naše zájmy, konkrétní spolupráci a dobré vztahy. Vážím si toho, že její význam ocenili oba nejvyšší představitelé vládnoucích rodů. Rád bych zmínil přijetí u šejcha Mohammeda bin Rašída Al Maktouma − v jedné osobě viceprezidenta, premiéra, ministra obrany a nejvyššího představitele emirátu Dubaj, a také jednání s korunním princem Abú Dhabí a velitelem ozbrojených sil šejchem Mohammedem bin Zayedem Bin Sultanem Al Nahyanem. Byly to vzácné schůzky, které jsou dokladem velmi úzkých vztahů s Českou republikou a s Evropou, společných zájmů i sdílené starosti o bezpečnost v regionu Blízkého východu,“ řekl předseda poslanecké sněmovny.

Politika

https://www.bhthydro.eu/ https://www.bhthydro.eu/ https://www.bhthydro.eu/

Mohlo by vás zajímat


Více článků

https://www.smeny.cz https://www.smeny.cz https://www.smeny.cz