Najlepšiu horúcu čokoládu v Paríži u Prešporčana Antona Rumpelmayera, milovali Coco Chanel i Audrey Hepburn  
slide